תפריט

נוהל גילוי מרצון

מהו גילוי מרצון? מהם הקריטריונים לביצוע ההליך? ואילו מסלולים קיימים? ברצונכם לקבל "מחילה" מרשות המסים? לפניכם מידע, דגשים ושיקולים.

בין אם הנכם עצמאים ובין אם שכירים, כאזרחי מדינת ישראל מוטלת עליכם החובה לדווח על הכנסותיכם לרשויות המס. עם זאת ישנם מקרים בהם אזרחים בוחרים שלא לדווח לרשות המיסים על הכנסותיהם או לחלופין, מספקים דיווח כוזב. בין אם נעשים בזדון ובין אם בשוגג, מקרים אלו נחשבים לעבירות מס ועל כן רשות המיסים יכולה לנקוט בהליכים פליליים כלפי אלו המבצעים אותם. היות וכל הליך פלילי שכזה מלווה באי נעימות ובסיכון להגשת כתב אישום ואף למאסר בפועל, המדינה, יחד עם רשות המיסים, מקדמת הליך שנקרא גילוי מרצון. מטרתו: לעודד נישומים, אזרחים, חברות, תאגידים ועוד לדווח על הון לא מדווח ובכך למנוע הון שחור.

נוהל גילוי מרצון – מה כולל?

בעזרת נוהל גילוי מרצון הנישומים יכולים לחסוך מעצמם חקירות מיותרות או אי נעימויות בשל גילוי דבר העבירה. התהליך מתחיל בגילוי לב מטעם הנישומים: עליהם להגיע לרשויות ולדווח על העבירה, לתקן את הדיווח הכוזב, להשלים את החסר ולהסדיר את התשלומים. בתמורה, רשות המיסים מתחייבת שלא לפתוח בהליך פלילי נגדם. אך למרות היוזמה, שערי הרשויות אינם פתוחים לכל אחד ולא כולם זוכים ל"מחילה" המיוחלת. בפועל לא כל גילוי לב ייחשב לגילוי מרצון ועל הווידוי לעמוד בכמה תנאים וקריטריונים.

התנאים להליך גילוי מרצון

על מבצע העבירה לפנות לרשות המיסים ולא להיפך. ווידוי שנעשה במהלך חקירה לא ייחשב כגילוי מרצון. כמו כן חשוב כי בידי רשות המיסים או שלטונות החוק לא יהיה כל מידע קודם אודות ההליך לרבות מידע שפורסם על ידי התקשורת או מידע שנכתב בכתב תביעה, כתב הגנה או כתב אישום. כמו כן לא יאושר הליך גילוי מרצון במקרה שרשות המיסים החלה בחקירה אודות עבירות מס של הנישומים.

מס הכנסה מוחל בשני מסלולים

כאמור תהליך זה הוחל על מנת לאפשר לציבור לדווח על הון לא מדווח לשלטונות המס ובכך למנוע את קיומו של הון שחור. לשם כך עומדים בפניכם שני מסלולים נתונים לבחירה והם:

  • מסלול אנונימי – מסלול זה מאפשר לפנות אל פקיד השומה באופן אנונימי ומבלי להזדהות עד אשר שני הצדדים מגיעים להסדר המקובל על שניהם. או אז על הנישום לחשוף את פרטיו.
  • מסלול מקוצר – מסלול זה כולל הגשת בקשה גלויה, בדיקתה ואישורה תוך פרק זמן קצר. יש לציין כי מסלול זה אינו רלוונטי לכולם כי אם למקרים בהם סכומי ההון הלא מדווחים אינם עולים על שני מיליון שקלים. במסלול זה מוטל על הנישום להגיש דוח מס מתוקן ישירות לפקיד השומה ולשלם את החוב בפרק זמן שאינו עולה על 20 יום.

הרציונל מאחורי התהליך והעבירות נכללות בו

בין העבירות עליהן ניתן לדון בעת יישום נוהל גילוי מרצון נמצאות עבירות מס מהותיות כגון: העלמת הכנסות, התחמקות מתשלום מס, ניהול כוזב של ספרים ועוד. המטרה של נוהל גילוי מרצון היא למשוך אנשים שביצעו עבירות מס לרשויות המס לשם מתן דיווח שמשקף בצורה טובה יותר את המציאות. בדרך זו יכולים הם לתקן את מעשיהם, למחול על עוונם ולהמשיך בחייהם ללא תיקים פליליים.

על ידי הפעלת נוהל גילוי מרצון מדינת ישראל מעניקה לכם הזדמנות אחרונה לדווח על הון ולהסדיר חובות לשלטונות המס. למרות שמדיניות זו מעוגנת בחוק, מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי אשר יסייע לכם לצלוח את הסבך הבירוקרטי, המנהלי והמשפטי ולממש את הזכויות שלכם באופן מיטבי.