תפריט

תפעול פנסיוני

טלפון: 037188133
דוא"ל: itai.m@clarity.co.il
כתובת: מנורת המאור 2
תפעול פנסיוני

שירותי תפעול ובקרה פנסיונית למעסיקים בכל גודל לשם עמידה בחובת דיווח התשלומים הפנסיונים/
מערכת למימוש זכויות הפנסיוניות של העובד וקליטת עובדים חדשים.

רוצים להופיע פה בחינם?
הוספת עסק למאגר