תפריט

המחלקה העסקית

טלפון: 052-8330111
דוא"ל: Bus1dept@gmail.com
כתובת:
המחלקה העסקית

יעוץ כלכלי למימון ופיתוח עסקים וחברות-
30 שנות נסיון בהדרכת מנהלים-דירקטורים-נושאי מישרה
אסטרטגיה עסקית ושיפור ריווחיות

בדיקות כדאיות כלכלית של השקעות

הכוונת עסקים לשיפור תזרים המזומנים

גיוס מימון מקרנות ממשלתיות ואחרות, חוץ-בנקאיות

מו"מ מול הבנק לחסכון בהוצאות מימון ורארגון האובליגו

דיאגנוזה למצב חברות ועסקים

הכנת תכניות עסקיות, הבראה והתיעלות + היערכות מול השלכות הקורונה

לפרטים – Bus1dept@gmail.com

רוצים להופיע פה בחינם?
הוספת עסק למאגר